Co to jest BNI?

bniplBNI oferuje ustrukturyzowany i sprawdzalny system dawania oraz otrzymywania kontaktów biznesowych, poleceń i referencji.

Dzieje się tak dzięki istnieniu środowiska, w którym ludzie rozwijają biznesowe kontakty z dziesiątkami managerów, właścicieli firm i doświadczonych profesjonalistów.

Twoje korzyści:
  1. Zwiększona widoczność na rynku
  2. Rozwój biznesu dzięki rekomendacjom (sprzedaż 50.000-200.000 PLN)
  3. Narzędzia efektywnego budowania sieci kontaktów (CD, podręczniki)
  4. Możliwość uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach przez cały rok
  5. Kwartalny magazyn otrzymywany od BNI Polska z materiałami edukacyjnymi np. jak budować sieć kontaktów oraz jak rozwinąć biznes dzięki rekomendacjom i poleceniom
  6. Bezpłatny udział w wybranych konferencjach, spotkaniach izb gospodarczych i targach
  7. Regularne szkolenia, warsztaty ze zwiększania sprzedaży przez rekomendacje i polecenia oraz networkingu
Najważniejszym elementem spotkań BNI jest 60-sekundowa autoprezentacja. Każdy z członków ma okazję, aby opowiedzieć uczestnikom spotkania, na czym polega jego biznes, jakich szuka zleceń i wszystko, co pomoże innym członkom wesprzeć jego firmę.  

60-sekundowa prezentacja wydaje się naprawdę krótka, jednak BNI dostrzegło siłę takiego przekazu i regularnie organizuje bezpłatne szkolenia pomagające członkom dopracować autoprezentacje, tak aby były zapamiętane.
Takie rozwiązanie sprawdza się również poza klubem w rzeczywistych sytuacjach biznesowych, kiedy członek BNI potrafi w kilku zdaniach zaprezentować, czym się zajmuje.